Digitaliseer uw documenten

Spaar tijd uit met het ingeven van rekening, scannen van contracten, goedkeuren van documenten en wordt een papierloos bedrijf.


 
 


Werk samen met uw team en klanten

Link documenten aan uw collega's, klanten of leveranciers

Geïntegreerd in Odoo Apps

De app werkt nauw samen met b.v. de Boekhouding of Productie

E-mail gateway

Documenten aanmaken vanuit een scanner of inkoopfacturen van uw leveranciers

Stroomlijn uw workflow

Profiteer van de volledig geïntegreerde goedkeuring, controle en validatieprocessen

Documenten in batch verwerken

Werk in batch door goedkeuring te vragen, folders te wijzigen, te labelen en meerdere bestanden in één keer toe te wijzen in plaats van één per één.

Werk naadloos met Onderteken

Verspil geen tijd aan het printen en scannen van documenten die iemand moet ondertekenen, wijs ze toe aan de juiste persoon, laat ze ondertekenen en stuur ze direct terug.

Doe meer in minder tijd

Met Documenten is alles waar u het nodig heeft, direct beschikbaar. Volg al uw bestanden en verlies ze nooit, ze zijn allemaal georganiseerd en bewaard op dezelfde veilige plaats.

Eenvoudig beheer

Voorvertoning

Online voorbeeld van de meest voorkomende bestandsformaten: PDF, afbeeldingen, video's.

Eigenaren & Contacten

Wijs documenten toe aan gebruikers, klanten/leveranciers of Odoo documenten (facturen, taken, producten, ...)

Tags

Stel meerdere labels in om documenten te structureren per folder

Mappen

Hiërarchische folders staan u toe om uw eigen labels en acties in te stellen

Toegangsrechten

Toegangsrechten zijn gemakkelijk aanpasbaar per map.

Splits PDF's

Splits PDF's met meerdere pagina's in verschillende documenten op; heel handig wanneer u documenten in batch inscant.


Uw documenten blijven van u! Doordat u uw documenten binnen uw eigen Odoo installatie gebruikt deelt u ze nooit met derden

Neem contact op voor meer informatie of een demo